Jalostuskriteerit

Jalostustoimikunnan suosituksen ja kerhon pentuvälitykseen pääsyn kriteerit (perustuvat rodun JTO:hon ja Kennelliiton jalostusstartegiaan sekä rekisteröintiohjeisiin):

Ikävaatimukset

Nartut: Jalostustoimikunta ei suosittele käytettäväksi jalostukseen narttua, joka on alle 16 kuukauden ikäinen astutettaessa tai yli 4-vuotias saadessaan ensimmäiset pennut tai yli 7-vuotias astutettaessa. Ikävaatimuksista poikkeaminen vaatii poikkeuslupakäsittelyn. Yli-ikäiselle nartulle vaaditaan poikkeuslupa-anomuksen liitteeksi eläinlääkärintodistus, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle.

Urokset: Jalostustoimikunta ei suosittele käytettäväksi jalostukseen urosta, joka on alle 1 vuoden ikäinen.

Läheinen sukusiitos

Jalostustoimikunta suosittelee yksittäisen yhdistelmän sukusiitosasteeksi enintään 6,25% (laskettuna 5 sukupolven mukaan). Mikäli yksittäisen yhdistelmän sukusiitosaste 5 sukupolven mukaan laskettuna nousee yli 6,25%, on sen toteuttamiseksi kirjallisesti anottava poikkeuslupa jalostustoimikunnalta.

Ohjeena suositellaan yhdistelmiä, joissa yksittäinen koira ei ensimmäisen kolmen polven sukutaulussa esiinny useammin kuin kerran ja joissa neljän polven sukukatokerroin on yli 0,90 (Kennelliiton jalostusstrategia).

Terveys

Sairasta tai viallista koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen eikä sairaan tai viallisen pennun tuottamaa yhdistelmää uusittavaksi.

Silmät
Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla astutushetkellä virallisesti silmätarkastettuja ja merkittävien, perinnöllisten silmäsairauksien osalta terveiksi todettuja. Alle 6-vuotiaana tarkastetun koiran silmätutkimustulos ei saa olla astutushetkellä kahta vuotta vanhempi. Mikäli koiran jommallakummalla vanhemmalla on todettu Ocular Melanosis, on sen silmätarkastustulos voimassa vuoden kerrallaan.

Epäilyttävä tai avoin- lausunnon saanutta koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen ennen kuin se eläinlääkärin määrittelemän seuranta-ajan jälkeen tutkitaan uudelleen ja todetaan sairauden osalta terveeksi.

Polvet
Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. 2 tai sitä huonomman tuloksen saanutta koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen. Polvitulos määräytyy aina heikomman polven mukaisesti.

Ulkomainen lainauros saa astua yhden nartun ilman, että siltä vaaditaan hyväksyttyä, virallista silmä- tai polvitarkastustulosta. Mikäli urosta käytetään useammalle nartulle, pitää sillä olla hyväksytty, virallinen silmä- ja polvitarkastustulos, jotta yhdistelmät voidaan hyväksyä kerhon pentuvälitykseen.

Mikäli narttu astutetaan ulkomailla, ulkolaisomistuksessa olevalla uroksella, vaaditaan ainoastaan nartulta viralliset silmä- ja polvitarkastuslausunnot.

Maksashuntti
Sairaan yksilön pentuesisarukset suositellaan tutkittavaksi sappihappotestillä ennen jalostuskäyttöä. Mikäli koira jättää kahdessa eri yhdistelmässä maksashunttijälkeläisen, ei sitä suositella käytettäväksi jalostukseen.

Yksinkertaisesti autosomaalisesti resessiivisesti periytyvät sairaudet (PNP, PRA, CMO, GCL)
Sairasta koiraa, sen vanhempia (sairauden kantajia) eikä pentuesisaruksia suositella käytettäväksi jalostukseen.

Näyttelyvaatimukset

Edellytetään, että jalostukseen käytettävä koira on palkittu kaksi kertaa näyttelyssä laatuarvostelussa vähintään maininnalla erittäin hyvä (EH) kahdelta eri tuomarilta tai hyväksytty kerhon virallisessa jalostustarkastuksessa. Kerhon epävirallisessa näyttelyssä saatu KP vastaa virallisen näyttelyn EH-mainintaa, mikäli tuomarina toimii rodulle pätevöity ulkomuototuomari tai ansioitunut rodun kasvattaja.

Poikkeusluvalla voidaan jalostukseen hyväksyä koira, jolla on 1 vähintään ERI-tulos virallisesta näyttelystä. Poikkeuslupa koskee vain yhtä pentuetta. Käytettäessä koiraa jalostukseen uudestaan, on sillä oltava hyväksyntä virallisesta jalostustarkastuksesta tai palkittu kaksi kertaa näyttelyssä laatuarvostelussa vähintään maininnalla erittäin hyvä (EH) kahdelta eri tuomarilta.

Luonnevaatimukset

Selvästi arkaa, huonon hermorakenteen omaavaa tai vihaista koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen.

Jalostuskäyttö

Yleinen suositus on, ettei yhdenkään koiran elinikäinen jälkeläismäärä ylitä 5 % rodun poulaatiossa yhden sukupolven (4 vuotta) jaksolla syntyneistä pennuista (Kennelliiton jalostusstrategia).
 
Matador-jalostuksen vastustaminen
Urokselle hyväksytään 10 pentuetta 3 kalenterivuoden aikana. Kuitenkin yhden kalenterivuoden aikana pentueita saa olla enintään 4. Seuranta perustuu syntymävuoteen ja alkaa vuoden 2012 alusta, jolloin suositus astui voimaan. Yhdelle urokselle suositellaan elinikäiseksi jälkeläismääräksi max. 60 jälkeläistä (viimeinen pentue kuitenkin kokonaisuudessaan). Mikäli toisen polven jälkeläisiä jää jalostuskäyttöön niukasti, uros edustaa harvinaisempia, terveitä ja pitkäikäisiä sukulinjoja ja on tuottanut terveitä jälkeläisiä, voidaan sille hyväksyä suurempi elinikäinen jälkeläismäärä, kuitenkin max. 70 (viimeinen pentue kokonaisuudessaan).

Narttujen jalostuskäyttö
Nartulla voidaan teettää enintään 5 pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on oltava pentueen syntyessä kulunut vähintään 10 kuukautta (Suomen Kennelliitto: Koirarekisteriohje 2013).

image_print