Suuri terveyskysely 2016

image_pdfimage_print

Cairnterrieri on rotuna edelleen terve ja vapaa PEVISA-määräyksistä, ja toivomme tilanteen olevan näin myös tulevaisuudessa. Sen edellytyksenä kuitenkin on, että saamme jatkuvasti kerättyä riittävän kattavasti tietoa rodun tilanteesta vapaaehtoisuuteen perustuvilla menetelmillä.

Tämän vuonna 2016 järjestetyn kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisimman laajasti rotumme tilannetta Suomessa. Kysely koski kaikkia Suomessa vakituisesti asuvia / asuneita cairnterrierejä, ikään, terveydentilaan tai sukupuoleen katsomatta. Kyselyyn toivottiin vastauksia kaikilta cairnterrierin omistavilta tai joskus omistaneilta huolimatta siitä, onko vastaaja rotuyhdistyksen jäsen tai ei. 

Aineistoa kerättiin 15.3.- 31.5.2016 välisenä aikana ja haluamme kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita!

Kyselyn tulokset tästä linkistä