JTK: Pentujen sappihappotestaus

image_pdfimage_print

Pentujen sappihappotestaus maksashuntin toteamiseksi ei ole rotuyhdistyksen virallinen suositus, eikä siten pentuvälitykseen pääsyn ehto. Sairautta tavataan rodullamme kaikkialla maailmassa, mutta lähinnä yksittäisinä tapauksina. Koska Suomessa tapauksia tulee ilmi vain noin 0-4 vuosittain, ei testiä toistaiseksi ole koettu tarpeelliseksi asettaa pentuvälitykseen pääsyn ehdoksi. Suhtaudumme kuitenkin kaikkeen terveyteen liittyvään testaamiseen kannustavasti, eikä sappihappotesti ole tässä suhteessa poikkeus. Jalostustoimikunta suosittelee kasvattajalle pentujen sappihappotestausta, mikäli kummankin vanhemman lähisuvuissa on tavattu maksashunttia. Rotuyhdistys seuraa tarkasti sairauden ja sen testaamiseen liittyvää tutkimusta. Geenitestin mahdollisuuksia selvitellään parhaillaan Hollannissa ja Yhdysvalloissa. Mikäli kohtuuhintainen ja luotettava testi on lähitulevaisuudessa saatavilla ja sairauden tapausmäärät selvästi kasvavat, voidaan tilannetta harkita uudelleen.

Sappihappotestin avulla on todistetusti mahdollista löytää sairaita pentuja ennen luovutusta ja sairaudelle tyypillisten oireiden alkua.Sappihappotestiä ei kuitenkaan voi käyttää 100% takuuna pennun sairastumattomuudesta, varsinkin jos testi teetetään kovin varhain ja seulonnassa käyttää osatestiä paritestauksen sijaan. Mikäli pennuista halutaan ottaa vain yksi verikoe, on 1-testi ( ruokailun jälkeen otettava verinäyte) luotettavampi. Niin sanottuna rasitusarvona se näyttää poikkeamat paastoarvoa todennäköisemmin. Testit kannattaa aina teettää mahdollisimman lähellä luovutusikää.

Testi on pennulle harmiton, se on kohtuuhintainen, se on kaikkien saatavilla ja sen toimivuudesta on saatu näyttöä myös Suomessa. Sappihappotestin avulla voidaan päästä myös maksashuntin sukulaissairautena pidettävän mikrovaskulaarisen dysplasian jäljille. MVD voi olla koiralla oireeton, joten sairaitakin koiria voi päätyä jalostukseen. Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten mukaan näyttäisi siltä, että portosysteemisellä shuntilla ja MVD:llä on yhteinen geneettinen tausta ja ne ilmenevät koirilla myös rinnakkain.

Sappihappotesti mittaa maksan toimintakykyä yleisesti ja reagoi kaikkiin maksan toimintahäiriöihin. Sappihappotesti ei siis yksinään riitä sairauden diagnosointiin vaan lisäksi tarvitaan aina muitakin tutkimuksia.