Jalostus

image_pdfimage_print

Kasvattajan muistilista

Jalostustiedustelut
Jalostustiedustelu on tehtävä ennen astutusta, jotta jalostustoimikunta ottaa kyselyn käsiteltäväksi !
Jalostustiedustelut tulee lähettää jalostustoimikunnalle kuun 15. päivään mennessä. Sen jälkeen tulevat tiedustelut käsitellään vasta seuraavan kuun tiedustelujen yhteydessä. Eli jos haluat tiedusteluusi vastauksen esim. heinäkuun alkupuolella, tulee sinun jättää tiedustelusi kesäkuun 15. päivään mennessä. Jalostustoimikunta toivoo, että jalostustiedustelut tehtäisiin hyvissä ajoin ennen astutusta kerhon omalla jalostustiedustelulomakkeella. Kirjalliset jalostustiedustelut lähetetään osoitteeseen:

Jalostustoimikunta
jalostustoimikunta(at)cairnterrierikerho.fi

Urosehdotukset
Jalostustiedustelua tehdessään kasvattajan tulee esittää nartulleen vähintään yhtä ja enintään kolmea urosta. Jalostustoimikunta antaa urosehdotuksia vain erillisestä pyynnöstä. Tällöin tiedustelusta tulee ilmetä mitä ominaisuuksia nartussa halutaan parantaa.

Poikkeuslupa
Yhdistelmille, joiden osapuolista toinen tai kumpikaan ei täytä jalostuskriteereitä, voidaan anoa poikkeuslupaa. Poikkeuslupa-anomus tehdään ennen astutusta vapaamuotoisesti kirjallisena ja siinä esitetään asialliset perustelut aiotulle yhdistelmälle. Astutuksen jälkeen tulleita poikkeuslupa-anomuksia ei käsitellä.

Kasvattajan vastuu
JTK haluaa muistuttaa, että kasvattajan velvollisuus on olla selvillä kasvattamiseen liittyvistä vaatimuksista ja säännöksistä. Jos jokin yleisluonteinen kasvattamiseen liittyvä asia mietityttää, ota yhteys Suomen Kennelliittoon. Rotukohtaisiin kysymyksiin vastaa rotujärjestö.

Jalostustoimikunnan esitykset ovat luonteeltaan suosituksia, eivät määräyksiä. Ainoa asia, mihin JTK:lla on valtaa, on se mitkä, yhdistelmät hyväksytään kerhon pentuvälitykseen ts. täyttääkö yhdistelmä kerhon jalostuksen tavoiteohjelmassa määritellyt kriteerit.

Jalostustoimikunnan yhdistelmäkohtaiset suositukset perustuvat jalostustoimikunnalla olevaan tietoon. Jalostustoimikunnan keräämä tieto perustuu kasvattajien ja omistajien kerholle vapaaehtoisesti toimittamiin tietoihin, sekä näyttely- ja terveystarkastustuloksiin. Tiedoissa saattaa olla virheitä tai puutteellisuuksia. Tarkista siis aina myös itse suunnittelemasi yhdistelmän taustat. Vastuu yhdistelmästä ja syntyneestä pentueesta on AINA kasvattajalla!

Kennelliiton jalostustietojärjestelmä 
Suomen Kennelliiton nettisivuilta löytyy  KoiraNet-jalostustietokanta, joka on oivallinen apuväline kasvattajille ja koiraharrastajille. Tietokannasta löytyvät rekisteröinnit, terveystutkimustulokset, näyttely-, kilpailu- ja koetulokset, jälkeläistiedot, erilaisia tilastoja, yhteenvetoja, jne. Palvelu on todella monipuolinen ja tutustumisen arvoinen.

Kennelliiton kasvattajasitoumuksen rikkominen
Cairnterrierikerho ry tukee vain sellaista kasvatustoimintaa, joka tapahtuu Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen mukaisesti. Mikäli rotuyhdistys saa tiedon kasvattajasitoumuksen rikkomisesta, asia käsitellään yhdistyksen hallituksessa. Kasvattajan tulisi toimittaa tapahtuneesta kerholle kirjallinen selvitys, mielellään jo siinä vaiheessa, kun saa Kennelliitolta ilmoituksen kasvattajasitoumuksen rikkomisesta. Rikkomuksen vakavuuden ja kasvattajan antaman selvityksen perusteella mietitään sopiva sanktio. Lievimmillään asiasta seuraa kirjallinen huomautus. Kasvattajan yhteystiedot voidaan myös poistaa yhdistyksen kasvattajalistalta ja sulkea myös kasvattajan yhdistelmät kerhon pentuvälityksestä määräajaksi.