1

Ristijärvi 19.8.2017

Ryhmänäyttely Ristijärvi 19.08.2017 tuomari Marjo Nygård

ROP PU 1 SERT Lachleen Next Charmer
PU 2 VARASERT Bezaidas Playboy
PU 3 After Button Joker Poker
PU 4 After Button Juggler

VSP PN 1 Taikatuiskun Aurinkoinen Amelie
PN 2 SERT After Button I Won’t Give Up
PN 3 VARASERT Cape Hope Lollipop

ROP VETERAANI Taikatuiskun Aurinkoinen Amelie

ROP KASVATTAJA kennel After Button

Urokset junioriluokka
JUN ERI 1 SA PU 3 After Button Joker Poker
JUN ERI 2 SA PU 4 After Button Juggler

Urokset nuorten luokka
NUO ERI 1 SA PU 1 ROP SERT Lachleen Next Charmer
NUO ERI 2 SA PU 2 VARASERT Bezaidas Playboy
NUO ERI 3 Cape Hope Kungfu

Urokset avoin luokka
AVO ERI 1 SA After Button I Will Survive
AVO EH 2 Hillwill Tough Enough

Nartut junioriluokka
JUN ERI 1 SA PN 3 VARASERT Cape Hope Lollipop

Nartut avoin luokka
AVO ERI 1 SA PN 2 SERT After Button I Won’t Give Up

Nartut veteraaniluokka
VET ERI 1 SA PN 1 VSP ROP VETERAANI Taikatuiskun Aurinkoinen Amelie