top of page

Jalostustoimikunnan suosituksen ja kerhon pentuvälitykseen pääsyn kriteerit (perustuvat rodun JTO:hon ja Kennelliiton jalostusstrategiaan sekä rekisteröintiohjeisiin):

 

Ikäsuositukset

Nartut: Jalostustoimikunta ei suosittele käytettäväksi jalostukseen narttua, joka on alle 18 kuukauden ikäinen astutettaessa tai yli 4-vuotias saadessaan ensimmäiset pennut tai yli 7-vuotias astutettaessa (rotujärjestön suositus, poikkeavat koirarekisteriohjeen vaatimuksista). Ikävaatimuksista poikkeaminen vaatii poikkeuslupakäsittelyn rotujärjestön jalostustoimikunnassa. Yli-ikäiselle nartulle vaaditaan poikkeuslupa-anomuksen liitteeksi eläinlääkärin todistus, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle.

Urokset: Jalostustoimikunta ei suosittele käytettäväksi jalostukseen urosta, joka on alle 1 vuoden ikäinen.

Läheisen sukusiitos

Jalostustoimikunta suosittelee yksittäisen yhdistelmän sukusiitosasteeksi alle 2,5 % ja enintään 6,25 % (laskettuna viiden sukupolven mukaan). Mikäli yksittäisen yhdistelmän sukusiitosaste viiden sukupolven mukaan laskettuna nousee yli 6,25 prosenttiin, on sen toteuttamiseksi kirjallisesti anottava poikkeuslupa rotujärjestön jalostustoimikunnalta. Ohjeena suositellaan yhdistelmiä, joissa yksittäinen koira ei ensimmäisen kolmen polven sukutaulussa esiinny useammin kuin kerran ja joissa neljän polven sukukatokerroin on yli 0,90. (Kennelliiton jalostusstrategia 2012)

Jalostuskriteerit

Jalostustiedustelut


Jalostustiedustelut tulee lähettää jalostustoimikunnalle kuun 15. päivään mennessä. Sen jälkeen tulevat tiedustelut käsitellään vasta seuraavan kuun tiedustelujen yhteydessä. Eli jos haluat tiedusteluusi vastauksen esim. heinäkuun alkupuolella, tulee sinun jättää tiedustelusi kesäkuun 15. päivään mennessä. Jalostustoimikunta toivoo, että jalostustiedustelut tehtäisiin hyvissä ajoin ennen astutusta kerhon omalla jalostustiedustelulomakkeella.

 

Kirjalliset jalostustiedustelut lähetetään osoitteeseen:

 

Sari Ridansuu
sari.ridansuu@cairnterrierikerho.fi 

Jalostustiedustelut


Jalostustiedustelut tulee lähettää jalostustoimikunnalle kuun 15. päivään mennessä. Sen jälkeen tulevat tiedustelut käsitellään vasta seuraavan kuun tiedustelujen yhteydessä. Eli jos haluat tiedusteluusi vastauksen esim. heinäkuun alkupuolella, tulee sinun jättää tiedustelusi kesäkuun 15. päivään mennessä. Jalostustoimikunta toivoo, että jalostustiedustelut tehtäisiin hyvissä ajoin ennen astutusta kerhon omalla jalostustiedustelulomakkeella.

 

Kirjalliset jalostustiedustelut lähetetään osoitteeseen:

 

Sari Ridansuu
sari.ridansuu@cairnterrierikerho.fi 

Terveys

Sairasta tai viallista koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen eikä sairaan tai viallisen pennun tuottamaa yhdistelmää uusittavaksi.

Rodun merkittävimpien elinikää lyhentävien sairauksien (esim. munuaisdyplasia, portosysteeminen shuntti) kohdalla jalostukseen ei suositella yhdistelmiä, joissa kahden ensimmäisen sukupolven sukutaulussa (vanhemmat, isovanhemmat) esiintyy molemmin puolin sairas tai sairautta todennäköisesti jälkeläisilleen periyttänyt koira tai näiden täyssisarus.

Rodun merkittävimpien elämänlaatua heikentävien sairauksien (mm. Legg Perthes, CMO, Ocular Melanosis) kohdalla jalostukseen ei suositella yhdistelmiä, joissa kahden ensimmäisen sukupolven sukutaulussa (vanhemmat, isovanhemmat) esiintyy molemmin puolin sairas tai sairautta todennäköisesti jälkeläisilleen periyttänyt koira.

Silmät


Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla astutushetkellä virallisesti silmätarkastettuja ja merkittävien, perinnöllisten silmäsairauksien osalta terveiksi todettuja. Alle 6-vuotiaana tarkastetun koiran silmätutkimustulos ei saa olla astutushetkellä kahta vuotta vanhempi.


Mikäli koiran jommallakummalla vanhemmalla on todettu Ocular Melanosis, on sen silmätarkastustulos voimassa vuoden kerrallaan koko loppuelämän ajan.

Epäilyttävä- tai avoin-lausunnon saanutta koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen ennen kuin se eläinlääkärin määrittelemän seuranta-ajan jälkeen tutkitaan uudelleen ja todetaan sairauden osalta terveeksi.

Polvet


Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. 2 tai sitä huonomman tuloksen saanutta koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen. Polvitulos määräytyy aina heikomman polven mukaisesti. Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk:n ikäinen. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Kolmevuotiaalle tai tätä vanhemmalle koiralle annettu lausunto on voimassa pysyvästi.

Ulkomainen lainauros saa astua yhden nartun ilman, että siltä vaaditaan hyväksyttyä, virallista silmä- tai polvitarkastustulosta. Mikäli urosta käytetään useammalle nartulle, pitää sillä olla hyväksytty, virallinen silmä- ja polvitarkastustulos, jotta yhdistelmät voidaan hyväksyä kerhon pentuvälitykseen.


Mikäli narttu astutetaan ulkomailla ei suomalaisen omistuksessa olevalla uroksella, vaaditaan ainoastaan nartulta viralliset silmä- ja polvitarkastuslausunnot.

Maksashuntti


Sairaan yksilön pentuesisarukset suositellaan tutkittavaksi sappihappotestillä ennen jalostuskäyttöä. Mikäli koira jättää kahdessa eri yhdistelmässä maksashunttijälkeläisen, ei sitä suositella käytettäväksi jalostukseen.

Munuaisdysplasia ja yksinkertaisesti autosomaalisesti resessiivisesti periytyvät sairaudet (PRA, CMO, GCL)

Sairasta koiraa, sen jälkeläisiä, vanhempia (sairauden kantajia) ja pentuesisaruksia ei suositella käytettäväksi jalostukseen.

Näyttelyvaatimukset

Edellytetään, että jalostukseen käytettävä koira on palkittu kaksi kertaa näyttelyssä laatuarvostelussa vähintään maininnalla erittäin hyvä (EH) kahdelta eri tuomarilta tai hyväksytty kerhon virallisessa jalostustarkastuksessa. Kerhon epävirallisessa näyttelyssä saatu kunniapalkinto (KP) vastaa virallisen näyttelyn EH-mainintaa, mikäli tuomarina toimii rodulle pätevöity ulkomuototuomari tai ansioitunut rodun kasvattaja.

Huom. Jalostustarkastetulla uroksella, jolla ei ole virallista näyttelytulosta, on pentuerekisteröintiä tehtäessä oltava eläinlääkärin antama todistus siitä, että uroksella on yli 9 kuukauden iässä normaalit kivekset.  (Suomen Kennelliitto: Koirarekisteriohje)

Poikkeusluvalla voidaan jalostukseen hyväksyä koira, jolla on yksi vähintään erinomainen tulos (ERI) virallisesta näyttelystä. Poikkeuslupa koskee vain yhtä pentuetta. Käytettäessä koiraa jalostukseen uudestaan on sillä oltava hyväksyntä virallisesta jalostustarkastuksesta tai kaksi laatuarvostelun vähintään erittäin hyvä -mainintaa (EH) kahdelta eri tuomarilta

Luonnevaatimukset

Selvästi arkaa, heikon hermorakenteen omaavaa tai vihaista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Jalostuskäyttö

Suositellaan, ettei yhdenkään koiran elinikäinen jälkeläismäärä ylitä 3 – 5 % rodun populaatiossa yhden sukupolven (4 vuotta) jaksolla syntyneistä pennuista.

Matador-jalostuksen vastustaminen


Urokselle hyväksytään 10 pentuetta kolmen vuoden aikana. Kuitenkin yhden vuoden aikana pentueita saa olla enintään 4. Seuranta perustuu syntymävuoteen ja alkoi vuoden 2012 alusta, jolloin suositus astui voimaan. Yhdelle urokselle suositellaan elinikäiseksi jälkeläismääräksi korkeintaan 50 jälkeläistä (viimeinen pentue kuitenkin kokonaisuudessaan).

Narttujen jalostuskäyttö


Nartulla voidaan teettää enintään viisi pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on oltava pentueen syntyessä kulunut vähintään 10 kuukautta. (Suomen Kennelliitto: Koirarekisteriohje 2023).

Terveys

Sairasta tai viallista koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen eikä sairaan tai viallisen pennun tuottamaa yhdistelmää uusittavaksi. Rodun merkittävimpien elinikää lyhentävien sairauksien (esim. munuaisdyplasia, portosysteeminen shuntti) kohdalla jalostukseen ei suositella yhdistelmiä, joissa kahden ensimmäisen sukupolven sukutaulussa (vanhemmat, isovanhemmat) esiintyy molemmin puolin sairas tai sairautta todennäköisesti jälkeläisilleen periyttänyt koira tai näiden täyssisarus. Rodun merkittävimpien elämänlaatua heikentävien sairauksien (mm. Legg Perthes, CMO, Ocular Melanosis) kohdalla jalostukseen ei suositella yhdistelmiä, joissa kahden ensimmäisen sukupolven sukutaulussa (vanhemmat, isovanhemmat) esiintyy molemmin puolin sairas tai sairautta todennäköisesti jälkeläisilleen periyttänyt koira.

Silmät


Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla astutushetkellä virallisesti silmätarkastettuja ja merkittävien, perinnöllisten silmäsairauksien osalta terveiksi todettuja. Alle 6-vuotiaana tarkastetun koiran silmätutkimustulos ei saa olla astutushetkellä kahta vuotta vanhempi. Mikäli koiran jommallakummalla vanhemmalla on todettu Ocular Melanosis, on sen silmätarkastustulos voimassa vuoden kerrallaan koko loppuelämän ajan.

Epäilyttävä- tai avoin-lausunnon saanutta koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen ennen kuin se eläinlääkärin määrittelemän seuranta-ajan jälkeen tutkitaan uudelleen ja todetaan sairauden osalta terveeksi.

Polvet


Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. 2 tai sitä huonomman tuloksen saanutta koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen. Polvitulos määräytyy aina heikomman polven mukaisesti. Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk:n ikäinen. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Kolmevuotiaalle tai tätä vanhemmalle koiralle annettu lausunto on voimassa pysyvästi.

Ulkomainen lainauros saa astua yhden nartun ilman, että siltä vaaditaan hyväksyttyä, virallista silmä- tai polvitarkastustulosta. Mikäli urosta käytetään useammalle nartulle, pitää sillä olla hyväksytty, virallinen silmä- ja polvitarkastustulos, jotta yhdistelmät voidaan hyväksyä kerhon pentuvälitykseen. Mikäli narttu astutetaan ulkomailla ei suomalaisen omistuksessa olevalla uroksella, vaaditaan ainoastaan nartulta viralliset silmä- ja polvitarkastuslausunnot.

Maksashuntti


Sairaan yksilön pentuesisarukset suositellaan tutkittavaksi sappihappotestillä ennen jalostuskäyttöä. Mikäli koira jättää kahdessa eri yhdistelmässä maksashunttijälkeläisen, ei sitä suositella käytettäväksi jalostukseen.

Munuaisdysplasia ja yksinkertaisesti autosomaalisesti resessiivisesti periytyvät sairaudet (PRA, CMO, GCL)


Sairasta koiraa, sen jälkeläisiä, vanhempia (sairauden kantajia) ja pentuesisaruksia ei suositella käytettäväksi jalostukseen.

Näyttelyvaatimukset

Edellytetään, että jalostukseen käytettävä koira on palkittu kaksi kertaa näyttelyssä laatuarvostelussa vähintään maininnalla erittäin hyvä (EH) kahdelta eri tuomarilta tai hyväksytty kerhon virallisessa jalostustarkastuksessa. Kerhon epävirallisessa näyttelyssä saatu kunniapalkinto (KP) vastaa virallisen näyttelyn EH-mainintaa, mikäli tuomarina toimii rodulle pätevöity ulkomuototuomari tai ansioitunut rodun kasvattaja. Huom. Jalostustarkastetulla uroksella, jolla ei ole virallista näyttelytulosta, on pentuerekisteröintiä tehtäessä oltava eläinlääkärin antama todistus siitä, että uroksella on yli 9 kuukauden iässä normaalit kivekset.  (Suomen Kennelliitto: Koirarekisteriohje)

Poikkeusluvalla voidaan jalostukseen hyväksyä koira, jolla on yksi vähintään erinomainen tulos (ERI) virallisesta näyttelystä. Poikkeuslupa koskee vain yhtä pentuetta. Käytettäessä koiraa jalostukseen uudestaan on sillä oltava hyväksyntä virallisesta jalostustarkastuksesta tai kaksi laatuarvostelun vähintään erittäin hyvä -mainintaa (EH) kahdelta eri tuomarilta.

Luonnevaatimukset

Selvästi arkaa, heikon hermorakenteen omaavaa tai vihaista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Jalostuskäyttö

Suositellaan, ettei yhdenkään koiran elinikäinen jälkeläismäärä ylitä 3 – 5 % rodun populaatiossa yhden sukupolven (4 vuotta) jaksolla syntyneistä pennuista.

Matador-jalostuksen vastustaminen 

 

Urokselle hyväksytään 10 pentuetta kolmen vuoden aikana. Kuitenkin yhden vuoden aikana pentueita saa olla enintään 4. Seuranta perustuu syntymävuoteen ja alkoi vuoden 2012 alusta, jolloin suositus astui voimaan. Yhdelle urokselle suositellaan elinikäiseksi jälkeläismääräksi korkeintaan 50 jälkeläistä (viimeinen pentue kuitenkin kokonaisuudessaan).

Narttujen jalostuskäyttö


Nartulla voidaan teettää enintään viisi pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on oltava pentueen syntyessä kulunut vähintään 10 kuukautta. (Suomen Kennelliitto: Koirarekisteriohje 2023).

bottom of page