top of page

Ruumiinavaus on usein ainoa keino saada varmuus koiran kuolinsyystä. Ruumiinavaus tulisi suorittaa aina, jos nuori koira menehtyy äkillisesti ilman selvää syytä, tai koira on ennen kuolemaansa / lopettamista sairastellut / oireillut poikkeuksellisesti eikä diagnoosi ole varma.

Cairnterrierikerhon hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti rotuyhdistys maksaa cairnterrierille tehtävän ruumiinavauksen ja siihen liittyvät kustannukset mikäli:

  •  alle 6-vuotias koira menehtyy äkillisesti ilman selvää syytä

  • (koskee myös elävänä syntyneitä pentuja)

  •  alle 6-vuotias koira menehtyy tai joudutaan lopettamaan sairastelun päätteeksi, eikä sairaudelle / oireilulle ole varmaa diagnoosia

Maksaessaan koiran ruumiinavauksen kerho saa ruumiinavauslausunnon käyttöönsä ja diagnosoidut tapaukset liitetään yhdistyksen ylläpitämään sairaslistaan.

Jos et ole varma, tulisiko koira lähettää ruumiinavaukseen tai täyttääkö se avustuskriteerit, tarkista asia puhelimitse jalostustoimikunnan puheenjohtajalta,

Mika Huolman puh. 040 482 8533.

 

Miten toimitaan? Katso lähetysohjeet Ruokaviraston sivuilta.

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/elaintautitutkimukset/naytteenotto-ohjeet/lemmikkielaimet/lemmikkielainten-ruumiinavaustutkimus---usein-kysyttya/

Ruumiinavausavustukset

Jalostustiedustelut


Jalostustiedustelut tulee lähettää jalostustoimikunnalle kuun 15. päivään mennessä. Sen jälkeen tulevat tiedustelut käsitellään vasta seuraavan kuun tiedustelujen yhteydessä. Eli jos haluat tiedusteluusi vastauksen esim. heinäkuun alkupuolella, tulee sinun jättää tiedustelusi kesäkuun 15. päivään mennessä. Jalostustoimikunta toivoo, että jalostustiedustelut tehtäisiin hyvissä ajoin ennen astutusta kerhon omalla jalostustiedustelulomakkeella.

 

Kirjalliset jalostustiedustelut lähetetään osoitteeseen:

 

Sari Ridansuu
sari.ridansuu@cairnterrierikerho.fi 

Jalostustiedustelut


Jalostustiedustelut tulee lähettää jalostustoimikunnalle kuun 15. päivään mennessä. Sen jälkeen tulevat tiedustelut käsitellään vasta seuraavan kuun tiedustelujen yhteydessä. Eli jos haluat tiedusteluusi vastauksen esim. heinäkuun alkupuolella, tulee sinun jättää tiedustelusi kesäkuun 15. päivään mennessä. Jalostustoimikunta toivoo, että jalostustiedustelut tehtäisiin hyvissä ajoin ennen astutusta kerhon omalla jalostustiedustelulomakkeella.

 

Kirjalliset jalostustiedustelut lähetetään osoitteeseen:

 

Sari Ridansuu
sari.ridansuu@cairnterrierikerho.fi 

Luonnevaatimukset

Selvästi arkaa, heikon hermorakenteen omaavaa tai vihaista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

Jalostuskäyttö

Suositellaan, ettei yhdenkään koiran elinikäinen jälkeläismäärä ylitä 3 – 5 % rodun populaatiossa yhden sukupolven (4 vuotta) jaksolla syntyneistä pennuista.

Matador-jalostuksen vastustaminen


Urokselle hyväksytään 10 pentuetta kolmen vuoden aikana. Kuitenkin yhden vuoden aikana pentueita saa olla enintään 4. Seuranta perustuu syntymävuoteen ja alkoi vuoden 2012 alusta, jolloin suositus astui voimaan. Yhdelle urokselle suositellaan elinikäiseksi jälkeläismääräksi korkeintaan 50 jälkeläistä (viimeinen pentue kuitenkin kokonaisuudessaan).

Narttujen jalostuskäyttö


Nartulla voidaan teettää enintään viisi pentuetta siten, että nartun edellisestä penikoimisesta on oltava pentueen syntyessä kulunut vähintään 10 kuukautta. (Suomen Kennelliitto: Koirarekisteriohje 2023).

bottom of page