top of page

Suomalainen luonnetesti on kehitetty Ruotsin armeijan koirilleen tekemän testin osa-alueesta. Nykyinen luonnetestaus aloitettiin Suomessa 1976, joskin testausmenetelmiä ja sääntöjä on paranneltu moneen otteeseen vuosien varrella niin, että se soveltuu kaiken rotuisten koirien luonneominaisuuksien arviointiin. Voit lukea testaamisesta lisää täältä.
 
Syyskuuhun 2019 mennessä testattuja cairneja on kaikkiaan 222 kpl. Rotujärjestö pyrkii järjetämään oman luonnetestaustilaisuuden kerran vuodessa. Muista testitilaisuuksista löytyy tietoa Koiramme-lehdestä ja jalostustietojärjestelmän tapahtumakalenterista.

CAIRNTERRIERIN LUONNETESTIPROFIILI:

Rotukohtainen luonnetestiprofiili on luotu työkaluksi oman koiran testituloksen tulkintaan. Profiilissa merkityksellistä ei ole saatu loppupistemäärä, vaan tulokset osa-alueittain.

Cairnterrierin luonnetestiprofiili on laadittu yhteistyössä rotuun perehtyneiden luonnetestituomareiden kanssa ja siinä on pyritty huomioimaan rodun alkuperäinen ja nykyinen käyttötarkoitus.

TOIMINTAKYKY: +2 hyvä tai +1 kohtuullinen

Toimintakyky on monen ominaisuuden yhdessä muodostama reaktio, jonka lähin inhimillinen vastine on rohkeus. Alkuperäisen käyttötarkoituksensa vuoksi cairnterrierin tulee olla toimintakykyinen. Miinustulokset eivät sovi rodulle, jota luonnehditaan pelottomaksi ja rohkeaksi.

Kohta + 3 suuri jää kuitenkin pois, koska tällainen koira voi olla seurakoirana turhan haastava kumppani.  

TERÄVYYS: +3 Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua tai +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

Terävyys on ominaisuus, joka saa koiran reagoimaan aggressiivisesti sen tuntiessa itsensä uhatuksi. Cairnterrierillä tulee olla terävyyttä ilman jäljelle jääviä hyökkäyshaluja.

Kohta + 2 suuri jää pois, koska tällaisen koiran ärsytyskynnys aggressiiviseen reaktioon on matala. Jäljelle jäävät hyökkäyshalut ovat erittäin epätyypillisiä.

PUOLUSTUSHALU: +1 pieni tai +3 kohtuullinen, hillitty

Puolustushalulla tarkoitetaan koiran synnynnäistä taipumusta puolustaa itseään, laumaansa tai reviiriään mikäli sitä uhataan. Kyse ei ole varsinaisesta suojelusta, vaan koiran halusta ottaa kantaa tuntemattoman henkilön aiheuttamaan uhkaan.

Cairnterrierille sallitaan puolustushalua samoin voimakkuuksin kuin terävyyttä.

TAISTELUHALU: +3 suuri, +2 kohtuullinen

Taisteluhalu on cairnterrierille erittäin tyypillinen ja toivottava ominaisuus. Taisteluhalu eli leikkihalu kuvaa koiran synnynnäistä taipumusta nauttia taistelusta ilman sen perustumista aggressioon. Taisteluhalu on koiran ”moottori” eli liikkeelle paneva voima.

Kohta +1 erittäin suuri jää pois, sillä tällainen koira voi olla kotioloissa varsin haastava kumppani sen hakiessa kisaamismahdollisuuksia kaikessa tekemisessään. Erittäin suuri taisteluhalu voi häiritä myös koiran keskittymiskykyä.

Luonnetestaus

Jalostustiedustelut


Jalostustiedustelut tulee lähettää jalostustoimikunnalle kuun 15. päivään mennessä. Sen jälkeen tulevat tiedustelut käsitellään vasta seuraavan kuun tiedustelujen yhteydessä. Eli jos haluat tiedusteluusi vastauksen esim. heinäkuun alkupuolella, tulee sinun jättää tiedustelusi kesäkuun 15. päivään mennessä. Jalostustoimikunta toivoo, että jalostustiedustelut tehtäisiin hyvissä ajoin ennen astutusta kerhon omalla jalostustiedustelulomakkeella.

 

Kirjalliset jalostustiedustelut lähetetään osoitteeseen:

 

Sari Ridansuu
sari.ridansuu@cairnterrierikerho.fi 

Jalostustiedustelut


Jalostustiedustelut tulee lähettää jalostustoimikunnalle kuun 15. päivään mennessä. Sen jälkeen tulevat tiedustelut käsitellään vasta seuraavan kuun tiedustelujen yhteydessä. Eli jos haluat tiedusteluusi vastauksen esim. heinäkuun alkupuolella, tulee sinun jättää tiedustelusi kesäkuun 15. päivään mennessä. Jalostustoimikunta toivoo, että jalostustiedustelut tehtäisiin hyvissä ajoin ennen astutusta kerhon omalla jalostustiedustelulomakkeella.

 

Kirjalliset jalostustiedustelut lähetetään osoitteeseen:

 

Sari Ridansuu
sari.ridansuu@cairnterrierikerho.fi 

HERMORAKENNE: +3 tasapainoinen ja varma, +2 Tasapainoinen, +1 hieman rauhaton

Hermorakenne on synnynnäinen ominaisuus, johon koulutuksella tai ulkoisilla tekijöillä ei voida vaikuttaa. Hermorakenne kuvaa koiran kykyä hallita jännitystiloja luontevasti, henkisen tasapainon järkkymättä.

Miinustulokset eivät ole toivottuja tai rodulle tyypillisiä. Huono hermorakenne on usein ongelmakäyttäytymisen taustalla.

TEMPERAMENTTI:  +3 vilkas, +1 erittäin vilkas

Temperamentilla tarkoitetaan koiran käyttäytymisen vilkkautta, huomiokyvyn nopeutta ja kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin. Terrierin kuuluu olla toimelias, tarkkaavainen ja sopeutumiskykyinen. Suuri osa sopeutumiskykyisistä koirista on vilkkaita. Myös erittäin vilkas on terrierille tyypillinen temperamentti, vaikka tällainen koira ottaa ympäristöstään enemmän vaikutteita ja sen sopeutumisaika on hieman pidempi.

Kohta +2 kohtuullinen jää pois, koska tällainen reaktionopeus ei ole cairnterrierille tyypillinen. Myöskään miinustulokset eivät ole tyypillisiä tai toivottuja.

KOVUUS: +3 Kohtuullisen kova, +1 hieman pehmeä

Kovuudella tarkoitetaan koiran taipumusta muistaa tai olla muistamatta epämiellyttäviä kokemuksia. Kohtuullisen kova tai hieman pehmeä kuvaa fiksua koiraa. Se muistaa ikävät kokemukset ja ottaa opikseen, muttei lamaannu niistä. Kova tai erittäin kova on koulutettavuudeltaan vaikea koira. Liika pehmeys on epätyypillinen ominaisuus itsevarmalle rodulle.

LUOKSEPÄÄSTÄVYYS: + 3 Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin

Luoksepäästävyydellä tarkoitetaan koiran suhtautumista vieraisiin ihmisiin. Cairnterrieri on utelias, oma-aloitteinen ja ystävällinen koira. Sen ei kuulu olla mielistelevä, nöyristelevä, tai varauksellinen ihmisiä kohtaan. Sen tulee kuitenkin olla aina hyväntahtoinen tilanteissa joihin ei liity uhkaa. Reipas ja avoin suhtautuminen ihmisiin on rodulle tyypillistä käytöstä.

LAUKAUSPELOTTOMUUS: +++ Laukausvarma, ++ Laukauskokematon

Laukauskokeen tulokset ovat jossain määrin sidoksissa hermorakenteeseen. Ääniherkkyys on melko voimakkaasti periytyvä ja siksi erityisen ei-toivottu ominaisuus. Laukausarka koira reagoi hermostuneesti koviin ääniin, paineistuu niistä ja sillä on vaikeuksia palauttaa henkinen tasapaino. Tällaisen koiran kanssa eläminen on kotioloissakin haastavaa ja koiralle itselleen stressaavaa.

Kohta + paukkuärtyisä jää pois, koska se ei ole cairnterrierille riittävä tulos huomioiden sen alkuperäinen käyttötarkoitus. Miinustulokset eivät ole tyypillisiä tai toivottuja.

bottom of page