top of page

MEJÄ

MEJÄ tarkoittaa metsästyskoirien jälkikoetta. Usein puhutaan myös verijäljestä. MEJÄ-kokeen tarkoituksena on testata koiran kykyä jäljestää haavoittunutta riistaeläintä. Metsään tehtävällä jäljellä pyritään keinotekoisesti mallintamaan haavoittuneen eläimen kulkua.

Laji sinänsä on erittäin yksinkertainen: koiralle osoitetaan alussa tehtävä (jälki), jota koira seuraa, kunnes jälki päättyy kaatoon. Kaadolla käytetään palkkiona tyypillisesti riistaeläimen sorkkaa.

Laji on halpa harrastaa, tarvitaan pyykkipoikia, sieni sekä verta. Jäljillä voi käyttää naudan tai poron verta. Pitkillä jäljillä vieraissa metsissä kartta on suotava. Ja jäljentekoon tarvitaan aina maanomistajan lupa.

Jälki merkataan ja veretetään veristä sientä perässään vetäen. Koirasta riippuen tehdään makuita (esittää kuvitellun haavoitetun riistan makuupaikkaa: 30 x 30 cm potkittu maa-alue, jossa sieneen ja maahan lisätään verta) sekä kulmia (jälki muuttaa suuntaan 90 asteen kulmassa) koiran taitojen mukaisesti. Jokaiselle koiralle merkataan ja veretetään oma jälki. Jäljen annetaan vanhentua yön yli.

Pentujen ja ensikertalaisten kanssa aloittaan lyhyillä noin 10-50 metrin jäljillä ja ne tehdään pääosin helppokulkuiseen maastoon. Jäljellä koira on aina kytkettynä pitkässä jälkinarussa. Alkuharjoittelu aloitetaan suoralla tai aavistuksen kaartuvalla jäljellä. Jälkeä vaikeutetaan kulmilla vasta, kun koira on oppinut seuraamaan verijälkeä. Ajon alussa koiralle osoitetaan lähtömakaus ja sen jälkeen koira tekee työn. Jos koira hukkaa jäljen, sen annetaan tehdä alkuun itse töitä ja yrittää löytää jäljelle uudestaan. Vasta jos koira ei itse onnistu, sille osoitetaan jälki uudestaan. Koiraa ei ohjailla jäljellä, mutta sitä voidaan rauhallisesti kehua sen edetessä jäljellä oikein.

Toiset koirat ovat enemmän maavainuisia jäljestäen pääosin kuono maassa ja toiset jäljestävät ilmavainuisemmin. Osa koirista kulkee tarkasti jäljen päällä ja osa haluaa jäljestää jäljestä sivusta. Koiran tulee löytää kaikki makaukset ja osoittaa ne selvästi. Osoittamiseksi riittää pysähtyminen makauksella ja sen haistelu.

Koetoiminta

Lajissa voi osallistua myös kokeisiin. MEJÄ-kokeessa on kaksi luokkaa, avoin luokka (AVO), johon voivat osallistua kaiken rotuiset koirat 9 kk iästä lähtien sekä voittajaluokka (VOI), johon nousevat koirat, jotka ovat saaneet AVO-luokasta kaksi laatuarvostelun 1-tulosta.

AVO:ssa jälki on 900-1000 m pitkä ja sisältää kaksi 90 asteen kulmaa, joilla makaukset. Jälki alkaa lähtömakauksella. VOI-luokassa jälki on 1200-1400 m pitkä ja sisältää viisi makausta, joista ensimmäinen on lähtömakaus ja muut suorien osuuksien varrella. Lisäksi jäljellä on kaksi 90 asteen kulmaa sekä yksi kulma, jossa veretön katkos.  VOI-luokkaan vaaditaan lisäksi virallisessa näyttelyssä saavutettu laatuarvostelu vähintään tyydyttävä (T). Ennen koetta suoritetaan laukaisunsietotesti, jonka koiran pitää läpäistä päästäkseen verijäljelle.

Jälkivalion arvon (JVA) koira voi saada saatuaan VOI-luokassa kolme 1-tulosta vähintään kahdelta eri tuomarilta. Valiolta vaaditaan lisäksi laatuarvostelu vähintään hyvä (H) näyttelystä.

Mejä-Ylituomarit ry:n sivuilta löytyy oppaita aloitteleville. Kannattaa myös hakeutua paikallisyhdistysten järjestämiin koulutuksiin ennen koekauden alkua.

MEJÄ-cairnien tuloksia

 

Jäljestämisvalion arvon saavuttaneita cairneja

No Copyright We Will Rock You (2005)

Zalimar Finnish Furious (2020)

Jalostustiedustelut


Jalostustiedustelut tulee lähettää jalostustoimikunnalle kuun 15. päivään mennessä. Sen jälkeen tulevat tiedustelut käsitellään vasta seuraavan kuun tiedustelujen yhteydessä. Eli jos haluat tiedusteluusi vastauksen esim. heinäkuun alkupuolella, tulee sinun jättää tiedustelusi kesäkuun 15. päivään mennessä. Jalostustoimikunta toivoo, että jalostustiedustelut tehtäisiin hyvissä ajoin ennen astutusta kerhon omalla jalostustiedustelulomakkeella.

 

Kirjalliset jalostustiedustelut lähetetään osoitteeseen:

 

Sari Ridansuu
sari.ridansuu@cairnterrierikerho.fi 

Jalostustiedustelut


Jalostustiedustelut tulee lähettää jalostustoimikunnalle kuun 15. päivään mennessä. Sen jälkeen tulevat tiedustelut käsitellään vasta seuraavan kuun tiedustelujen yhteydessä. Eli jos haluat tiedusteluusi vastauksen esim. heinäkuun alkupuolella, tulee sinun jättää tiedustelusi kesäkuun 15. päivään mennessä. Jalostustoimikunta toivoo, että jalostustiedustelut tehtäisiin hyvissä ajoin ennen astutusta kerhon omalla jalostustiedustelulomakkeella.

 

Kirjalliset jalostustiedustelut lähetetään osoitteeseen:

 

Sari Ridansuu
sari.ridansuu@cairnterrierikerho.fi 

bottom of page